Cập nhật 10:51 ngày 30/03/2020

Facebook

Ứng dụng nhắn tin “Threads” mà Facebook kỳ vọng

06 tháng 10, 2019 | 22:57
Threads được Facebook kỳ vọng có thể cạnh tranh với ứng dụng Snapchat nổi tiếng lâu nay. Trong thông báo, giám đốc phụ trách Threads - ông Robby Stein cho biết đây là ứng dụng riêng biệt trên smartphone nhưng...